piisu

Tankar. Drömmar. Livet.

Jodå..

Publicerad 2015-04-13 08:23:30 i Allmänt, Bygg, Planering,

Vi lever no.. fast int ja e ade flitiast ti uppdater..
 
He har ju no skeed en deil på 4 månader.. Vi har bl.a gipsa ein sido på vägga, isolera all ventilationsröire, fått igång värmepumppi o börja dra ströömi..
 
1 ryym e 5-fyri-fäädi.. o he e teknisk =) men entå så ere en deil kvar tär.. All kabla ska dragas ti en central som vi int har... men annos e ventilationsaggregarti upp, dammsugarn på plats (saknar ströömi) och värmepumppi igang =)
 
följand på tur e ti dra en heil deil strömi.. o saan ti böri stäng vägga.. liti våtrymsgips sku vi borda hend me.. o ja.. spakel vann vi komber åt..
 
ida ere ju int edi roliast vädri.. men i lördas =) satt i sole å baksido o planera liti trädgård.. ett steinparti me smultrona o blå- och vitsippona.. ett lille trädgårdsland o några trä o båskar.. men.. he var no saan naagang mot höösti he.....

Alltså..

Publicerad 2014-03-25 16:38:56 i Allmänt, Bygg, Kilokamp, Planering,

Ja vi har ju had inledande byggmöt o.. Måst man tydligen ha.. Nå, vi har ju hadd e.. Så för stan ere bara ti byr i nu tå..
 
Elanslutning har vi ansökt om, vatuanslutning har vi kämpa me.. Int så bara visa e se.. Fiber har vi skriva avtal om.. Grävarn e boka..
 
Nästa viko komber di o bora håli ti underjorde.. Jaiks...:s  nåh.. värma behöver vi ju så..
 
På lördan blir e möbelspan vi Ikea =)
Ikvälld ska ja o hör på Beatles kören =) veit int va a heitär.. Men bra ska e väl vara ;)
 
p.s. våge stanna under 70 i söndas ;)

Som ett brev på posten...

Publicerad 2014-03-19 09:40:35 i Allmänt, Bygg, Planering,

Takatalvi.. Elä kanski vinter om man ska vara heilt ärli.. He e int na vi har vari bortskämd me iår.. O nu komber e. En måna föri grävmaskin ska böri o tjäla sku behöv vara som bortblåst.. Nå. va ska int he ga entå.. He kan ju sväng 10 gang fyri vi e i mitten på april..
 
Nu har vi fått papre på att tomten e stycka =) så nu både äger vi o har a utstycka =) bra he tå husi komber om 10 vikor!!! HJÄLP! Vart har dähär åri teji veji..Ja hendar int me.. Men no var he bra bara vi slipper o byri på =)

Året

Publicerad 2014-02-15 20:00:00 i Allmänt, Bygg, Huusholli, Kreivi, Nunnauuni, Planering,

Första året med Kreivi blev fullt igår.. 1 år sen vi var på första husvisningen och tala me försäljaren första gango.. O oj va vi har ändra oss mang gang efter he..
 
Själva planlöisningen, våningsantal och storleik har ändra fleir gang.... Men nu e vi så nöjd som vi bara kan vaar i nuläget =)

Var o kör i Kokkola ida o såg eitt som e så gott som nästan lika ti utseende som vårt var. Saknas bara typ 2 m fasad till o ett fönster så =) planlöisningen e säkert upp åt skoji olika, men utsido =)
 
Under året som gått har vi köpt tomt, skriva under offert me både Kreivi o Huusholli... Beställd spis.. Teji en heil deil beslut som int e underskriva varken hid elä tid ännu... O vånda oss alltför mang gang om beslute som ska tas o vilken arbeitsmängd som e på komand... Men ack så rolit e sku vara ti få böri på =)
 
   
  
 
 
 
Lånade bilder från Huusholli och Kreivi.
 
 
 

Rastlös

Publicerad 2014-02-14 13:29:32 i Allmänt, Fritid, Planering, vardag,

Gar i vakkoma o e rastlös... Int veit ja na va ja ska böri me, men om int ja gör na så komber ja byri ga i skåpe, o he e int heldär na bra...
 
Vi har tala om ti fara ti Keskinens i helgen.. Men nu byri ja funder.. He tar bara 30 minut länger ti kör ti Oulu... Tänk om..... Elä om vi sku fara ti Vasa.. Elä bara vara i Kokkola.. Elä reint åv ta en heldag i Jeppis ;)
 
Billigast sku vara ti vara heim.. Men he e liti tögot tå vi ein gang har tala om ti fara naastans... Känns som ja sku vila fara ti na K-Rauta elä na o skåda golvmaterial och färgona.. Skåda tapetre och kakle o funder me ha ja bor o tänkt bygg me..  Man sku ju behöv veta va man ska skåda på o så....
 
Fö fast vi sku hitt na så kan int vi handel ännu.. För vi har int nastans li fövara e.. O ja täks int för e varken ti lillbyi elä ti kokkola på fövaring för att vi har ve ivri o handla för bitit...
 
Svårt dähär.. Google e annos en bra kaveri ti funder me.. Men hen talar ju int tibaka åt ein na...
 
Kanski ja sku skåda VRs tidtabell iaf ;)

Inspiration

Publicerad 2014-02-04 14:01:00 i Allmänt, Planering, inredning,

Har ida reidd ut en deil som har vari på halvklart.. Men nu e vi klokari me ganska myki. Vi har bl.a. fått vår adress ida =) oså har vi döpt tomten vi Lantmäteri =) had en liten tävling mellan våra närmaste och det vinnande bidraget blev: Ahlheden =)
 
Efter att vi had komi heim tibaka o föri D for ti arbeiti så fick ja i uppgift ti sorter skruva och skåda på tapeter.. Så nu söker ja inspiration ti tapete ti så gott som heila husi :p lättari sagt än gjort ti skåda tapete.. man sku ju behöv na sorters aning om va man vill ha tå o.. Men så langt har ja komi att en fondvägg me stjärnor ska vi ha nastans.. Högst antagligen i dator/kontor/arbeitsrummi... sovrymivar rando o vardasryymi... janå, he visar se....
 
Litet smakprov...
    
 

 
Sen va e blir.. He sir vi saan ;)

Torsdag

Publicerad 2014-01-30 19:19:00 i Allmänt, Bygg, Planering, vardag,

Efter förra inläggi från platto så e ja nu vi datorn.. Ovanligt nuförtiin...
 
Har egentligen hundra saker som sku måst planeras,tas reda på, frågas offert på, utforskas etc..Men noll motivation ikvälld...Får vara ti en annan dag..
 
 
Har lusläst en husblogg nu i daga (o på nattskifti).. http://vallvik.wordpress.com/ ett fint hus bleiv e.. o bra visa me bilder heila byggprocessen.. myki bra. tillika e ja glad att vi nu i slutända har vald ti ta in byggare ti grunde o att vi har folk ti laga VVS åt oss.. så stor saker vill man int att e ska fuskas me..
 
Denna kalla torsdag har ja även ve tur-retur till Köust. Har ni problem me rygga, knäde, ledre.. har ramla o na e sjuk elä har na låsninga i ryggen så fara tid... http://www.kaustisenjasenkorjaus.fi/ he e duktie folk som veit va di jör.. di både rättar till kotor o leder o masserar oså kan di tejp om e behövs o...
Fick ida uppreidd ryggen, höftre, knäde.. slemsäcken i hö höft.. nacka, axla, armbågana o båda handlede... så, helkroppsbehandling för 22€ e int fy skam.. tå måst man ju iställi lägg tiin på ti kör tid.. men di e så bra så he gör ja no fleir gang om e behövs =) klara me utan restriktioner ida, men vart uppmana ti töj bröstmuskle.. Tydligen en nerv ikläm så he e täför ja har kalld händre... :p
 
Annars i kölden.. Int så grömt.. Var natte tis-ons.. Var o si Kokkola revyn i söndas o längtar nu tills Purmo revyn böri så vi kan bok biljette tid =)  väntar på meir snö så e sku ga ti skider... Oså väntar vi på svar om olika offerter som vi har fråga.. Na tips om vannifrån man ska ta plåte ti tatsi? Ruukki Tiilikainen ska vi ha i mörkgrått...
 
Kilona gar e annos liti si o så me.. Vari mest bakslag dähä viko me ti hald bort sokri.. Men va ska int he småningom... Man måst väl ha bakslag för att e ska kuna ga bra o? ;) o bara ja får vila ryggen o knäde några dagar så ska vi fara o utforsk Actilife i Kokkola.. Tyhy kuponge som vi har från arbeiti gar nämligen tid o =D  så nu ska bilringa byri krymp tibaka ;)
 
Kanski ja e såde smal o gran ti våre ;) vem veit...

Post

Publicerad 2014-01-08 13:15:25 i Allmänt, Bygg, Planering,

Gott nytt år =) nå års genomngång tänker ja int göra.. För året har bestått av planering, planering och planering.. Liti talko, Lappland och Stockholm... O sen jobb och jobb och jobb.... Och en flytt.
 
Igår kom e 2 härli kataloge på posten.. Ein från Jotex.. Bleiv handla ett nye sängtäck o en matto ti vindfångi..
 
 
 
O så kom e en katalog från Atelje Margaretha =) från Margaretha ska int ja ha na just nu... Har ett lager ja ska fösök ta me i genom först....
 
Fick post från både Kreivi och Staan ida..
 
Från Kreivi kom ett officielle breiv me leverans/monteringsvecka.. O från Stan kom  ä n t l i g e n  bygglovspapre..
 
Så nu ere bara to böri tå..  Aijja.. Di har lova -10 grader ti helgen... Kanski int så bara ti böri gräva tå... Så vi väntar till närmari våre..
 
Projekt viktminmskning/välmående e på G. Har teji ner en app ti platto (julklapp) som ska ge plattare maga.. u.t. sir int na resultat ännu.. men man kan ju hoppas att e komber.. Ork har vi iaf fått meir åv.. Så muskle arbeitar iaf...
 
En ana greijj som vi to ti platto er Hill Climb Racing.. beroendeframkalland och jättekul..
Speciellt saan man böri ha råd ti trim bilen och köp loss fleir världar och fordon.. Traktorn e för hög i grottan ;) man bryter nacka så lätt tär..... ;)
 
 

Tjohoo =)

Publicerad 2013-12-02 10:40:40 i Allmänt, Bygg, Planering, vardag,

Undantagi har komi =) ganska läng saan nu reij men har int henda skriv na radnar på en stånd.... Bygglovsansökan e inlämna o om allt gar bra så har vi e föri jul =) snack om julklapp ;)
 
nu e vi inflytta.. 95% e uppacka o vi har henda pack ner en deil tibaks.. Kom ti he att vi har int plats.. Fast hu mang hyllor man lägge i skåpe så gar int allt in.. Så ere bara.. Så nu har vi he nödvändigast jär o he vi klarar oss utan vi svärföräldras... See you in 2 years =)
 
julsäsongen e inledd.. glögg börja vi me 1 november =) julsånger i lördas och första konfektasken öppna vi i jobbet i fridas om kvälldi.. igår var e traditionell älgsoppa vi skola o på fredan ere självständigheten vi firar =)
 
på onsdan ska köki spikas o klappas.. sista detaljerna ska justeras föri paketi var ihop laga.. jaiks... vi planerar kök.. når vart ja så gambel?......

Läget

Publicerad 2013-10-15 12:49:27 i Allmänt, Bygg, Planering,

Undantagi dröjjer.. Konstatera att e kanski e bäst att leta stan hald på me he di ska o int stör döm na.. No hendar vi nagang... Komber int heldär skriv upp når nästa möt e.. Komber entå bara ga o vänt på na resultat tärifrån...
 
Men köki =) tär hender e grejjer =) har nu fått 2 olika versioner o he sir bra ut =) betär än va ja har kuna förestell me =)
 
Har fått iväg offertförfrågan till VVS firmona i nejden.. Så nu ere ti vänt på att di svarar o hoppas att vi hittar nar som e bra ( o billi) men he bruk ju int allti lyckas...
 
Oj va planerasi e dryyg.. Men bra ti ha e färdi nu iställi fö ti saan spring runt som en yyre höno o int veta na.. He komber entå vara tillräcklit svårt ti få färdi all tapete i ha takten som di komber behövas.. Ha all röir deila heim tå di ska användas o all doosor så vi får strömi vart vi ska ha e..
 
Spanar gardinstängre =) en djungel he o.. men har komi till att vi ska sats på vardagsrymi o köki.. sovryme får högst antagligen na enklari..
 
Tänker mig nåt sånt:
Fast med dubbelstång i vardagsrymi o sovryme o enkel i köki...
Men he visar se =)
 

Året går...

Publicerad 2013-10-03 15:37:12 i Allmänt, Bygg, Planering,

Tänk, nu har vi reij oktober.. Sku allt ha gaji som ja sku ha vila så sku vi ha upp garage reij o hald på me insido för fullt.. Men icke.
 
Iställi väntar vi på ett undantagslov som int dyker upp na.. Tala seinast i da med damen på planeringskontori o ho sa att di fösöker hend få me i ti nästa möt som e 16 oktober.. Så hald tyyma o tååna korsa för att vi händar me =)
 
Så had vi ju o fövänta oss ti ha en VVS-planering färdi just nu.. Icke. Nu har di huldi på i 5 vikor o ännu har int vi varken offert elä ritninga.
 
Husvisningen som vi var på ja.. Den var fin. O resultera i att vi har ve o planera köki =) men ännu har int e synsta na bilder elä offert tärifrån heldär.. He e som all sku vila att vi vilar i vinter o böri föst ti våre.. Men kanski stan sku vara på vår sido o få undantagi laga heldär.. He har ju reij slaska en gango så snart komber väl snön :p
 

Planläggning o undantaagi

Publicerad 2013-09-04 09:52:00 i Allmänt, Bygg, Planering,

Vår framtid hänger just nu på planläggningen vi stadshusi.. Ska e räck me tjänstemannabeslut (som vi hoppas) elä ska vi måst vänt me resten av befolkningen i 4-6 månader..... Hoppas, hoppas, hoppas på tjänstemannabeslut, alternativt att allt sir så bra ut så di kan behandel e på nästa möt.. Om 3 vikor... sen ska ett positivt beslut anmälas ti miljö och närigscentraln (?) o ligg fram i en månad (!) föri besluti träder laga kraft... =p   orka kråta... Men, stan har sina måsten...
 
Typ imoro får vi vvs-planeringen.... så efter he så gar e ti byri ta offerter från vvs-firmor i nejden... en till djungel ti ta se igenom..
 
Goda nyheter e iaf att vi sen 2 vikor äger tomten =) he har int riktit sjunkt in ännu, den dagen var fullbokad me möte efter möte o knappt me tid ti äta emellan.... en sista minuten ändring på garage o sen iväg på nattskift..
Har nu iaf snart all paper som behövs för bygglovi.. men föri vi kan få igenom he så måst vi få igenom undantaagi.. Byråkr(åt)ati...*suck*

Förbaskat...

Publicerad 2013-08-19 10:05:00 i Allmänt, Bygg, Planering,

En lillan lag paragraf sägr att vi måst ök på öppninga i biltaki för att kuna räken bort e från totalyto... Vi "fölorar" ca 50m2 byggrätt på he.. Så ja söker inspiration för öppninga i biltaki..
 
Grejjen e ju att vi had int planera in na öppning för att vi he en vägg som e ganska så mot norr.. Så för ti slipp få in en massa snö tå e blåser nolavädri så laga vi en heil vägg... Nu får vi tänk om.... Så öppninga googlar ja... Int he lättats.. Men...
 
Jobb ida..

Önskelista

Publicerad 2013-08-12 09:29:00 i Bygg, Planering,

Denhär seinsomarn önskar ja följand:
  • snabba beslut av beslutsfattarna
  • vackert väder
  • en sen vinter
  • en mild och torr höst
allt för att vi ska kuna få igangsparka vårt husprojekt på riktit....
Denhär efter semestra perioden har iaf börja bra.. Hoppas på bra fortsättning...

Papper

Publicerad 2013-06-17 08:22:00 i Allmänt, Planering,

Tänkt byri me en vikt-update.. Våge fortsäter ti sta på minus.... Bra bra :) men na springas har int ja komi igang me.. Men kanski ja entå småningom komber me iväg ti na brudbutik... Rea byri ju snart ;)
 
Paperskrigi nu tå.. He er en deil paper som krävs för att man ska få e ti var ett hus o en tomt... Men int na ont som int har na gott me se.. Gar allt bra så star e ett hus på tomte i sluti på mars =)
 
Men att e sku vara såde tidsdrygt o mytsi springas... He had man ju nästan kuna tänk se.. men entå int... Saan räntor hid o tid.. He var en djungel i se.. Int na ja had ränka me... Men he reider se he o. Bara man har tålamod ti läta banken arbeit på me sett...
 
Sku man vara båda ledi in i vikona sku e vara en ana sak, men nej. Tå vi e int he.. Så he e kvällda o helga o na pekkas-timar liti jär o tär... Så ska e vara ansvarspersoner hid o tid o ritninga o kartona o entreprenörer... Ja ni veit kanski ni som har vari i sama sits...
 
Men he var no bra tå e var måla =)
u.t. i stockskogen
 

Om

Min profilbild

Pia

25 höstar ung sjukskötare från Inkariket Lillby. Bosatt i Bosund, Finland. Bloggar om vardagens allmänna j*****heter, drömmar om framtiden och annat smått och gott.. Står i startgroparna för att bygga drömhuset med min sambo.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela